مزیت های ویزای کاری کانادا

مزیت های ویزای کاری کانادا

یکی از روش های مهاجرت به کشور کانادا دریافت ویزای کاری است کشور کانادا به دلیل داشتن جمعیت کم و کمبود نیروی متخصص و دشتن شرایط اقتصادی و رفاهی مطلوب سالانه میزبان تعداد بسیاری از مهاجران برای کار در این…

 کار در کانادا

کار در کانادا

باید به اطلاع شما برسانیم که کشور کانادا با کمبود نیروی کار مواجه است به همین علت بخش بزرگی ازنیروی خود را از طریق مهاجران تامین می کند پس ما به شما مژده میدهیم که هر شغل و تخصصی داشته…

 پذیرش کانادا

پذیرش کانادا

ورک پرمیت شاید اگر به دنبال مهاجرت و پذیرش کانادا باشید نام ورک پرمیت بارها به گوشتان خورده باشد، اجازه نامه کتبی موقت یا دائمی که جهت کار در کانادا و یا پذیرش کانادا محسوب می‌شود و بسته به شرایط…